Δωρεά ιατρικών μασκών στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου

FB Post_Dorea 1500euro_760x1117px_01