Το ΣΕΛΙ χορηγός σε αγώνα πόλο

Σταθερή και πολυετής στήριξη στις οικογένειες των ΑΜΕΑ, καθώς θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη βοήθεια και φροντίδα που παρέχουν.

Στην χορηγία αυτή ανταποκρίνονται με θέρμη και ειλικρινείς ευχαριστίες οι αποδέκτες της και δεν αποτελεί ενέργεια προβολής της εταιρείας, που κατά πάγια τακτική της δεν προβάλλεται από τα ΜΜΕ.

0_0002_Layer 5