ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση σχετικά με την ανάλυση από τον ΕΦΕΤ εμφιαλωμένου νερού σε πλαστικές φιάλες των 18,9 λίτρων με ημερομηνία λήξης 07/2015 και αριθμό παρτίδας L 183141431

29 Ιουλίου 2014

Η Σ. Μεντεκίδης Α.Ε. κατόπιν της διορθωτικής ανακοίνωσης του ΕΦΕΤ με ημερομηνία 23.07.2014 σχετικά με την ανάλυση νερού, η οποία διεξήχθη στις 23.07.2014 σε μία πλαστική φιάλη 18,9 λίτρων εμφιαλωμένου νερού της εταιρείας μας με ημερομηνία λήξης 07/2015 και αριθμό παρτίδας L 183141431 επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση της συγκεκριμένης παρτίδας προϊόντος.

Η Σ. Μεντεκίδης Α.Ε. διαβεβαιώνει ότι πρόκειται περί μεμονωμένου περιστατικού. Η εταιρεία εμφιαλώνει εμφιαλώνει 500.000 φιάλες 18,9 λίτρων, πλέον 30 εκατομμυρίων σε άλλες συσκευασίες, ετησίως, η ποιότητα του περιεχομένου των οποίων διασφαλίζεται από πολλαπλούς εσωτερικούς ελέγχους σε ημερήσια βάση καθώς και από τους ελέγχους που διενεργεί ο ΕΦΕΤ στην αγορά.

Η εταιρεία από την στιγμή που ενημερώθηκε από τον ΕΦΕΤ, παρά το γεγονός της αρχικής λανθασμένης αναφοράς σε λήξασα παρτίδα προϊόντος, επικοινώνησε άμεσα με τον διανομέα από τον οποίο ελήφθη η συγκεκριμένη φιάλη και ενεργοποίησε υφιστάμενη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου από την οποία δεν έχουν προκύψει στοιχεία δικής μας υπαιτιότητας. Επίσης, έχει ήδη οριστεί εταιρεία για τη διενέργεια εξωτερικού ελέγχου.

Η Σ. Μεντεκίδης στα 21 χρόνια λειτουργίας της είναι η πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπη με παρόμοιο περιστατικό. Η εταιρεία αναμένει την κατάληξη των ελέγχων που διενεργούντα επίσημα κρατικά όργανα για την ποιότητα των φιαλών 18,9 λίτρων της ανακληθείσας παρτίδας, καθώς και σε άλλες παρτίδες, ώστε να επιβεβαιωθεί το μεμονωμένο του συμβάντος.

Διαβεβαιώνουμε το καταναλωτικό κοινό ότι κατά τις αναλύσεις και ελέγχους που διενεργούμε εσωτερικά ουδέποτε έχει ανιχνευθεί στο εργοστάσιο παραγωγής ο συγκεκριμένος μικροοργανισμός και αυτό αποδεικνύεται από τα τηρούμενα αρχεία στο εσωτερικό, αλλά και τα εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια που χρησιμοποιεί η Σ. Μεντεκίδης Α.Ε.. Η παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ως προς την ποιότητα για τη διασφάλιση του προϊόντος και του καταναλωτή.

Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Σ. Μεντεκίδης Α.Ε. αποτελεί η άρτια ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων της και η άριστη σχέση με τους χιλιάδες καταναλωτές, οι οποίοι εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια εμπιστεύονται τα προϊόντα της εταιρείας μας.

Νέο δελτίο τύπου θα εκδοθεί μόλις ολοκληρωθούν οι εν εξελίξει διαδικασίες και οριστικοποιηθεί το πόρισμα σχετικά με το συμβάν

Εκ της

Σ. Μεντεκίδης Α.Ε.

Πληροφορίες:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, Τηλ. 6974030818