ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η εξαγωγή των προϊόντων της εταιρείας σε Ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρο των στόχων της εταιρείας. Στην Γερμανία έχει δυναμική παρουσία ήδη από το 1993 ως κορυφαία επιλογή των μεγάλων εταιρειών διανομής. Στην Ρουμανία, ως μία από τις πρώτες Ελληνικές επιχειρήσεις νερού που δραστηριοποιήθηκε στην τοπική της αγορά, σήμερα διαθέτει δίκτυο με διείσδυση σε ξένες επιχειρήσεις βοηθώντας την επέκταση της σε τρίτες Βαλκανικές χώρες. Κύπρος, Μάλτα, Αλβανία, Σκόπια, Ρωσία, Ιαπωνία είναι οι χώρες οι οποίες ακολούθησαν στις εξαγωγές του νερού ΣΕΛΙ. Στο Κόσσοβο η συνεργασία με τα ξένα στρατεύματα που έχουν εκεί παρουσία αποτέλεσε σημαντική εμπειρία που βοήθησε στη βελτίωση της παραγωγής των προϊόντων.